Regler och Villkor

Regler och villkor

Följande villkor kommer att förklara hur våra besökare kan använda www.maulerbet.com på ett korrekt och rättsenligt sätt. Genom att använda vår webbplats godkänner du som besökare dessa villkor. Du ska inte använda webbplatsen om du inte håller med eller vill godkänna våra användarvillkor på ett eller annat sätt. Vi ber dig även läsa igenom vår integritets- och cookiepolicy där du kan lära dig mer om hur vi behandlar dina uppgifter samt vilka och varför vi använder oss utav cookies på webbplatsen.

Innehåll

Allt som finns på maulerbet.com är endast informativ och allmän information. Spel om pengar förekommer inte på vår webbplats och tillgång till vår sida är helt gratis för alla besökare.

Som besökare på webbplatsen ska du vara 18 år eller äldre men det är upp till dig att se till att dessa villkor efterföljs. Innehållet på webbplatsen ska aldrig användas för olaglig verksamhet på något sätt.

Vi försöker alltid tillhandahålla korrekt information och innehåll på webbplatsen i form av recensioner, nyheter och kampanjer. Innehållet på sidan tillhandahålls endast i informativt syfte och accepteras av våra användare på egen risk. Eftersom en del information på webbplatsen styrs av tredje part kan kampanjer komma att ändras eller avbrytas utan någon ytterligare information till våra besökare när som helst.

Regelbundna uppdateringar görs på webbplatsen och vi kan aldrig garantera att innehållet är helt felfritt eftersom en del information kommer från tredje part. Om någon information på webbplatsen skulle vara felaktig kan du kontakta oss här.

Externa länkar

Externa länkar förekommer på webbplatsen och tillhandahålls av våra partners som erbjuder Igaming-tjänster. Vi har ingen som helst kontroll över dessa webbplatser och vi tar inget ansvar för vad som visas på dessa sidor. Alla länkar och information på maulerbet.com är endast i informationssyfte. Skulle du som besökare välja att använda dig utav dessa länkar är vi inte ansvariga för skada eller förlust som kan uppstå.

Som användare av sidan kan du länka till vår hemsida förutsatt att det sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Du får inte:

  • Länka till webbplatsen om det kan skada vårt rykte och/eller användas i olagligt syfte.
  • Använda länkar och/eller länka till webbplatsen från en hemsida som inte ägs av dig.

Malware/Virus

Vi kan aldrig garantera helt och fullt att vår webbplats och/eller länkar som finns på den är fria från malware eller virus. Vi strävar efter att hålla sidan ren från dessa skadliga program/koder och regelbundna säkerhetsuppdateringar och sökningar görs på webbplatsen.

Som användare av webbplatsen är du ansvarig för att din enhet är skyddad mot virus och malware. Vi tar inget som helst ansvar för skada eller förlust som orsakas av ett virus på din enhet, datorprogram eller dylikt.

Om vi upptäcker att någon försöker sprida skadlig kod på webbplatsen eller angriper webbplatsen på något sätt kommer vi att lämna ut uppgifter om användaren och rapportera detta till relevant brottsbekämpande myndighet.

Immateriella rättigheter

Maulerbet.com är ägare och/eller licensinnehavare av dessa rättigheter på webbplatsen. Allt som publiceras på hemsidan är skyddat av upphovsrättslagen och får aldrig användas för kommersiell vinst av något slag.

Besökare får endast använda webbplatsen för privat bruk. När du använder hemsidan samtycker du till att följa dessa villkor.

Skulle du ha några klagomål om något innehåll på sidan kan du kontakt oss här men vi förbehåller oss rätten att avslå/neka din begäran om det inte innehåller:

  • Diskriminering av något slag.
  • Sexuellt orienterat inslag.
  • Falskt innehåll.
  • Integritetskränkande.
  • Brott mot internationell lag.

Besökare av maulerbet.com använder webbplatsen helt på egen risk och vi har inget som helst ansvar om någonting går fel. Villkoren på webbplatsen kan komma att ändras och/eller uppdateras i framtiden utan att vi meddelar detta.

cookie-icon We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you understand this. Learn more about our cookie policy.
Accept